Muzieklabo

AMV voor kinderen & jongeren

Algemene Muzikale Vorming - 9+ of na Muziekkriebels B

Algemene Muzikale Vorming is bij Ars Musica geen notendril, maar wel stapsgewijs kennismaken met muzikale begrippen, ritmes, muziektheorie,... met de klemtoon op 'ervaringsgericht leren'. Er is immers een permanente link met de praktijk door aansluitend op het wekelijks uurtje notenleer, een uurtje samen 'spelen en zingen' te voorzien. Op deze manier gaan theorie en praktijk steeds hand in hand. Beginnend op blokfluit en xylofoon om geleidelijk de overstap te maken naar het eigen instrument.
 
Leeftijdsgebonden lessen waarbij de moeilijkheidsgraad geleidelijk aan wordt opgetrokken. Van unisono bij aanvang tot meerstemmigheid bij de gevorderde leerlingen. Daarbij wordt kennisgemaakt met uiteenlopende muziekgenres. 
Niet enkel een klassikale aanpak maar ook ruimte om naar buiten te komen tijdens toonmomenten, concerten,...
 
Een traject van 5 jaar (waarbij leerlingen in het laatste jaar ook kort kennis maken met muziekcultuur, compositie, harmonieleer, tekstontleding,...).