Muziekkriebels

kinderen vanaf 4 jaar

Kleutermuziek - 4 & 5 jaar

Tijdens de lessen 'Kleutermuziek' stimuleren we de creatieve en artistieke beleving bij jongere kinderen. Via het beluisteren en behandelen van muzikale verhalen, het bewegen op muziek, zingen, optreden, ontdekken van tegenstellingen in muziek, kennismaken met en bespelen van instrumenten, kennismaken met kunst uit verschillende werelddelen,...  trachten we de artistieke en muzikalen beleving bij jonge kinderen te stimuleren.
 
Ook de eerste muzikale begrippen komen aan bod: forte, piano, crescendo, decrescendo,... En worden ritmes (kwartnoot, achtsten,...), toonhoogte en melodie op een speelse, leuke en thematische manier aangebracht. Een ware ontdekkingstocht in de wondere wereld van de muziek! 

Muziekkriebels A - 6 jaar

Deze wekelijkse lessen (1 uur) zijn er speciaal voor kinderen uit het eerste leerjaar. Zij kunnen immers al meer dan kleuters maar door de overgang naar het basisonderwijs mag het voor hen nog niet te snel gaan. Kinderen leren op hun tempo noten lezen, ze maken kennis met notenwaarden en doen zang- , ritme- en gehooroefeningen. Alles gebeurt op een speelse manier, aangepast aan de leeftijd. Nootjes zijn eerst nog visjes met elk een eigen kleur, ritmes benoemen we met ta, titi en to. Er is een directe link tussen deze begrippen en de praktijk want we spelen vaak op de blokfluit, xylofoon, boomwhackers en orffinstrumenten. 

Muziekkriebels B - starters 7 & 8 jaar

Deze cursus is een aanloop naar de Algemene Muzikale Vorming. We maken kennis met de toonladder, ritmes, enkele muzikale begrippen, muzieknotatie, gehooroefeningen,... Er is een meer 'theoretisch' gedeelte waarin de begrippen en leerstof worden uitgelegd en deels worden ingeoefend. Aansluitend is er steeds een uurtje 'praktijk'. Hierin kunnen kinderen op praktische wijze verder aan de slag met de geleerde basisbegrippen.

We spelen op instrumenten (xylofoon, blokfluit, boomwhackers), er wordt veel gezongen en gemusiceerd. Daarnaast is er ook nog ruimte om verder te experimenteren met muziekgenres, muziekstijlen,... en dit in de vorm van luisteroefeningen, praktische opdrachten,...
 
We maken hier gebruik van een zelfgeschreven methode die nauw aansluit bij de noden van deze jonge muzikanten.